Tel     : 0909.0909.59
Email : anh@abi.vn
Web   : www.abi.vn
www.maychebiengo.vn


A.B.I 1
:
Khu phố Đông An, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, Bình Dương

A.B.I 2 :Đồi 88 Thanh Cù, Nhuân Trạch, Lương Sơn, Hòa Bình

CNC

 

 

Dây chuyền ép dán phủ 300 tấn

 

 
 

 

 

ĐƯỜNG ĐI ĐẾN KHO A.B.I BÌNH DƯƠNG
Khu phố
Đông An, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, Bình Dương

Kho ABI 2

 

ĐƯỜNG ĐI ĐẾN KHO A.B.I MIỀN BẮC
ĐỒI 88, THÔN THANH CÙ, XÃ NHUẬN TRẠCH, HUYỆN LƯƠNG SƠN, TỈNH HÒA BÌNH

 

 

 

Design by G3

Copyright © 2005 -2013 Anh Binh Industries. All rights Reserved. Privacy policy